Този сайт използва „бисквитки“, за да работим оптимално за Вас. Ако продължите да използвайте сайта ни, се съгласявате с това.
Съгласен съм или Информация
question-bgr

Направи запитване

Затвори
Начало

СЪОБЩЕНИЕ

25.01.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НИКИПЛАСТ-М ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-0681

Договор №: BG16RFOP002-2.077-0681-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 14.01.2021 г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 14.04.2021 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: България, гр. Севлиево

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 150 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):       0.00

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 127 500.00

Размер на национално финансиране (в лева): 22 500.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID - 19”   С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.077-0681-C01